Välkommen till northcon

Vi frigör potentialen i er verksamhet

Erfarna och kompetenta konsulter i Västerås, Stockholm och Göteborg

Projektledning

En erfaren och kompetent projektledare är en förutsättning för ett lyckat projekt. Valet av projektledare ska därför övervägas noggrant.

Kvalitet

För kunder är kvalitet en av de viktigaste kriterierna vid val av produkt eller tjänst. Därför bör den prioriteras högt i varje verksamhet.

Verksamhetsutveckling

Vi kan vara med och stötta oavsett om ni ska genomföra enstaka aktiviteter eller införa ett verksamhetsutvecklings program.

Vad kan vi göra för er?

Vi tillför rätt kompetens, vid rätt tidpunkt och så länge det behövs så att er dagliga verksamhet rullar på som vanligt.

De tillfälliga behoven hanteras av erfarna och kompetenta konsulter från oss som kan gå in och snabbt börja leverera resultat utan negativ påverkan på er dagliga verksamhet.

Vill du utvecklas med oss?

Vi söker alltid nya kompetenta medarbetare