Vi kan KVALITET, PROJEKTLEDNING och VERKSAMHETSUTVECKLING

Det här kan vi hjälpa till med

Kvalitet

Inom kvalitet kan vi stötta er om ni ska förbereda er för certifiering enligt ISO standarderna, med tillfällig extra förstärkning av kvalitetsingenjörer, PQM, SQE/SQA eller kvalitetschefer.

Projektledning

På Northcon har vi mycket erfarna och kompetenta projektledare som kan gå in även på de mest komplicerade projekten och börja leverera snabbt. Vår kompetens inom projekledning täcker flera olika områden.

Verksamhetsutveckling

Oavsett om ni genomföra mindre aktiviteter inom projektledning, ta fram strategi och program för genomförande av verksamhetsutveckling har vi på Northcon kompetens för att stötta och effektivisera ert VU arbete.

Vi strävar alltid efter ett bättre sätt

Vårt synsätt är att det mesta kan göras på mer än ett sätt och därmed också förbättras. För oss är det viktigt att alltid eftersträva förbättringar oavsett vad vi gör, vi ska alltid försöka hitta ett bättre sätt som gynnar oss och våra kunder.

Vi kan göra skillnad...

På Northcon sätter vi alltid kundens intressen framför våra egna, kundernas framgång ser vi som våra framgångar och är alltid beredda att kavla upp ärmarna när det behövs. Vi är inte rädda för att säga de ingen annan säger, men på ett konstruktivt sätt.

Från nyutexaminerade till experter, ni kan räkna med att vi alltid leverera toppkompetens. Utnyttja vår kompetens och vårt nätverk när ni behöver tillfällig förstärkning, både vid kortare eller längre behov.

Vill du utvecklas med oss?

Vi söker alltid nya kompetenta medarbetare