Vi kan Kvalitet, Projektledning och Verksamhetsutveckling

Det här kan vi hjälpa till med

Kvalitet

Inom kvalitet kan vi stötta er inför certifieringar och interna revisioner enligt ISO standarder, vid tillfällig förstärkning med kvalitetsingenjörer, PQM, SQE/SQA och kvalitetschefer.

Projektledning

Vår kompetens omfattar allt från mindre till stora, komplexa projekt där erfarenhet och kompetens är en avgörande faktor för projektets framgång.

Verksamhetsutveckling

Oavsett om ni ska ta fram ett helt VU-program för grunden eller vill effektivisera era befintliga processer kan vi stötta er och överlämna resultaten på ett bra sätt.

Vi kan göra skillnad...

På Northcon sätter vi alltid kundens intressen framför våra egna, kundernas framgång ser vi som våra framgångar och är alltid beredda att kavla upp ärmarna när det behövs. Vi är inte rädda för att säga de ingen annan säger, men på ett konstruktivt sätt.

Från nyutexaminerade till experter, ni kan räkna med att vi alltid leverera toppkompetens. Utnyttja vår kompetens och vårt nätverk när ni behöver tillfällig förstärkning, både vid kortare eller längre behov.

Vi strävar alltid efter ett bättre sätt

Vårt synsätt är att det mesta kan göras på mer än ett sätt och därmed också förbättras. För oss är det viktigt att alltid eftersträva förbättringar oavsett vad vi gör, vi ska alltid försöka hitta ett bättre sätt som gynnar oss och våra kunder.

LEDIGA TJÄNSTER