Vilka är vi

Vi lever efter våra ledord

Kunden först

Vi sätter alltid kundens intressen först. Det är kundens krav, förväntningar och önskemål som är viktigast för oss.

Värdeskapande

Vi eftersträvar alltid effektiva arbetssätt som skapar värde både för våra kunder och för oss, och eliminerar alla former av slöseri.

Ständig förbättring

Hur bra vi än är kan vi alltid bli bättre, i varje process, varje projekt och varje aktivitet. Vi bara bra så länge vi förbättrar oss.

Vi är en samling av talanger och möjligheter​

På Northcon gör vi det vi tror på och brinner för. Vi vill göra skillnad där vi tror behövs mest och gör störst nytta. Vårt mål är att göra våra kunder till bäst i klassen och först när de är det kommer vi också att kunna bli det och känna oss nöjda med det vi har levererar. På NORTHCON är det raka puckar som gäller, konstruktiva, men ärliga och alltid med kundens bästa i åtanke. Vi gör enbart det vi vet att vi klarar av riktigt bra, det är vad både våra kunder och medarbetare förtjänar.

Vår drivkraft

Svensk industri är ryggraden i den svenska ekonomin, så har det varit under många årtionden och vi tror att det kommer att vara så även framöver. Och eftersom den är så viktig så anser vi att den bör också kunna prestera bra. Vi tror att Sverige kan- och bör ha den bästa industrin i världen.

För att kunna uppnå det måste de som skapar, driver och utvecklar den vara bland de bästa. Vi på NORTHCON är med och bidrar till det genom att leverera den vassaste kompetensen till våra kunder.

Spetskompetens vid behov

Vi har djup branschkompetens inom flera områden, både från kund och leverantörssidan, och känner därför till mycket väl våra kunders utmaningar.

Vi kan överbrygga klyftan mellan affärsbehov och nödvändig kompetens för att uppnå konkreta, lönsamma och hållbara förbättringar.