Vad vi gör

Vi gör det vi kan riktigt bra, levererar spetskompetens

Vi tror på kontinuitet, långsiktiga relationer, tätt samarbete och respekt.
Det ger goda förutsättningar och bra förståelse för alla parter att hantera de utmaningar man står inför på ett effektivt sätt. Vi fokuserar på de mest kritiska utmaningarna som våra kunder står inför. Oavsett om ni behöver en person eller ett helt team för att hantera ett projekt från början till slut, arbetar vi med er och ser till att ni når uppsatta mål.

Industri

Northcon har kompetensen som behövs för att stötta våra kunder till att bli bäst i klassen inom sitt område med effektiva processer och hög lönsamhet.

Energi

Vi erbjuder spetskompetens för effektiva, miljövänliga och smarta energilösningar. Lösningarna ska fungera nu, men  också uppfylla framtida krav.

Infrastruktur

Ska ni genomföra ett mindre vägprojekt eller ett större och komplext järnvägsprojekt? Vi har kompetensen för att stötta er och se till att projektet genomförs framgångsrikt.

Bygg och konstruktion

Lönsamma, hållbara och smarta lösningar för framtidens samhällen. Vi har resurser för rådgivning, planering, projektledning, genomförande och underhåll.

Så här arbetar vi

  1. Genomgång av uppdraget. Vi börjar med att få en uppfattning om kundens krav, förväntningar och önskemål.
  2. Inventering av egna resurser. Vi gör en inventering av våra tillgängliga resurser för lämpliga kandidater.
  3. Presentation av kandidater. Vi presenterar en eller flera kandidater.
  4. Urval. Kunden får avgöra vilken kandidat som passar bäst för uppdraget.
  5. Avtalsskrivning. Vi skriver ett avtal.
  6. Uppföljning. Vi för en uppföljning tillsammans med vår kund och medarbetare för bästa prestanda och trivsel

Ni definierar fokusmoråde

Vi levererar